Beszámoló a 2010. évi munkáról

Alapítványunk az erdélyi Bástya Egyesülettel összefogva 2007-ben hozta létre az erdélyi Mezőség észak-keleti részén elhelyezkedő, színmagyar falu Vice csángó-szórványmagyar Bástya Kollégiumát, 2010-ben pedig magyardécsei fiókintézményét. A magyar nyelvet és a Mezőség magyar hagyományait ápoló szórványkollégiumainkban jelenleg összesen 40 kisdiák tanul és kap az életre felkészítő, tartást adó nevelést.

A Kollégium munkájának elismeréseként az elmúlt három évben a tanulólétszám folyamatosan nőtt, s idén megnyitottuk első „fiókkollégiumunkat” Magyardécsében. A 2010-2011-es tanévben tehát 40 gyermeket támogatunk, melyek közül 27-en a vicei, 8-an a magyardécsei kollégiumokban laknak, 5-en pedig csíkszeredai illetve gyulafehérvári középiskolákban tanulnak. A Bástya kollégiumok végzős diákjainak továbbtanulását os támogatjuk, amennyiben magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. Jelen pillanatban 5 végzős diákunkat támogatunk. A gyermekek nagyobb része moldvai csángó, kisebb része pedig magyar oktatással már nem rendelkező falvak szórvány-magyar gyermeke (pl. Somkerék, Óradna). Mellettük a környékből bejáró gyermekek utazását, képzését is támogatja, finanszírozza Alapítványunk.

Kezdeményezésünk elnyerte a Szülőföld Alap, a Pro Diaspora Alapítvány, a MOL Nyrt. és számos magyarországi önkormányzat támogatását is. 2010-ben a Bástya Kollégium elnyerte a Nemzeti Jelentőségű Intézmény címet.

Terveink szerint az elkövetkező években erdélyi működésünket kibővítjük Beszterce-Naszód megye egészére, erőforrásainkat a mintegy 16 ezer lelkes magyar közösség intézményrendszerének megerősítésére és újabb szórványközpontok kialakítására fordítjuk.

Következő konkrét lépésünk a bethleni szórványkollégium megnyitása lesz, amely 1500 fős magyarságával nemcsak kistérségi, de egyben szórványmagyar központ is. Törekvéseink megvalósítását segíti, hogy a Bástya Egyesület munkatársai várhatóan kiemelt szerepet kapnak a megyei „Demokrácia Központ” kialakításában.

Alapítványunk a szórványmagyar közösségek megerősödését más formában is támogatja, így például 2010 márciusában Sólyom László köztársasági elnök úr jelenlétében avattuk fel a Délvidék első köztéri Szent István szobrát Horgoson, amelyet a Horgosi Juvenior Polgárok Egyesületével közösen állítottunk, Keszthely Város Polgármesterének és részben az NCA támogatásával.

2010 októberében – szintén részben NCA támogatásból – a Vice melletti Várkuduban állítottuk újra az 1945-ben ledöntött Turul emlékművet, melynek avatásán részt vett és ünnepi beszédet mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. 2009 óta szakmai támogatást nyújtunk Hargita Megye Tanácsának „Összetartozunk” névre hallgató szórvány-programjának megvalósításához. Lehetőségeinkhez képest támogatjuk határon túli templomok, parókiák felújítását, építését (Sajósárvár, Gödemesterháza, Mezőzáh, etc.)

2009-ben részletes javaslatot készítettünk a szórványmagyar közösségek megerősödését szolgáló kormányzati programra, melynek egyes elemei megjelentek a legutóbbi MÁÉRT-en Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr által bejelentett intézkedési tervben.

Alapítványunkat többször bemutatta a magyarországi és az erdélyi média is, így többek között a Magyar Hírlap, a Heti Válasz, illetve a közelmúltban az Echo Televízióban bemutatták a vicei kollégiumról és a Beszterce-Naszód megyei szórványprogramunkról szóló „Iskolapélda” című filmet is.

A Bástya Kollégiumok 2010/2011. tanévi fönntartása, a bentlakó és bejáró kisdiákok ellátása, tanszereik, a megfelelő szellemiségű nevelés biztosítása, utaztatásuk és az általános iskolát elvégzett középiskolások támogatása havonta mintegy 2.000.000 Ft-ba kerül.

A Mezőségi Őrzőkör Alapítvány számlájára érkező befizetéseket Alapítványunk teljes egészében továbbutalja a Bástya Egyesület számlájára. 

Comments are closed.