Alapítványi információk

 

2004-2008. években az Alapítvány az alábbi fõ tevékenységeket végezte:

Az Alapító Okirat letöltéséhez klikk ide: http://szorvanymagyarsag.hu/wp-content/uploads/2010/11/moka_alapito_2008_11_20.pdf

A vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium támogatása: az Alapítvány támogatást nyújtott a vicei szórványkollégium működtetéshez szükséges egyesület ("Bástya Egyesület") létrehozásához, a Kollégium létrejöttéhez és működéséhez (2007-ben 12 kisgyermek ellátásának teljes költsége, 2008 szeptemberétõl 23 kisgyermeké)

Az ördöngösfüzesi Szülõfalum Alapítvány támogatása: Az Alapítvány rendszeresen támogatja az ördöngösfüzesi Szülõfalum Alapítványt helyi közösségszervezõ és értékmentõ tevékenységében (működési költségekhez történõ hozzájárulás, eszközvásárlások, református templomok felújítása, etc.).

Kapcsolat a Szamosújvári Református Egyházközséggel: Az Alapítvány rendszeres kapcsolatot tartott fent a Szamosújvári Református Egyházzal, akiknek a mezõségi szórványgyermekek támogatását célzó tevékenységét anyagilag támogatta.

A Mezõzáhi Református Egyházközség támogatása: Az Alapítvány rendszeres kapcsolatot tartott fent a Mezõzáhi Református Egyházközséggel, amelynek támogatásokat nyújt a magyar gyerekeknek magyar óvodába járatásához és magyar nyelvű általános iskolai oktatásához.

Adományok: Az Alapítvány többször könyv és ruha adományokat juttatott el Vice, Ördöngösfüzes és Mezõzáh településekre. 

Karácsonyi ajándékosztás: Az Alapítvány minden évben karácsonyi ajándékcsomagokat gyűjt Magyarországon, továbbá a befolyt pénzadományokból vásárol is ajándékokat. Ezekkel az ajándékokkal az elmúlt három évben mezõségi magyar gyerekeket ajándékozott meg.

Telek vásárlás: az Alapítvány támogatásával az ördöngösfüzesi Szülõfalum Alapítvány Ördöngösfüzes központjában egy telket vásárolt, amely a késõbb megvalósítandó magyar közösségi és kulturális központ helyszínéül szolgál.

Jövõház tervezése: elkészültek a magyar közösségi és kulturális központ elvi engedélyezési tervei.

Ördöngösfüzesi táncosok Magyarországon: az Alapítvány szervezésében az Ördöngösfüzesi Hagyományõrzõ Tánccsoport Magyarország több településén, több alkalommal fellépett (Keszthely, Nagykanizsa, Kecskemét).

Csereprogram mezõségi református lelkész házaspárok részvételével: az Alapítvány a bajai RAMPA Alapítvánnyal közösen csereprogramot szervezett, amelynek keretében mezõségi református lelkész házaspárok Magyarországon, magyarországi vendéglátóik pedig az erdélyi Mezõségen töltöttek el néhány napot.