Iskolamentés Magyardécsében

2010 tavaszán a Bástya Egyesületet azzal a kéréssel kereste fel Zoltán Hajnal, a Magyardécsei Általános Iskola igazgatónője, hogy segítsünk megtartani a helybéli magyar iskolát, annak érdekében, hogy ne vonják össze az osztályokat, és így a nagy nehezen kiharcolt jogi személyiség is megmaradjon. Romániában az oktatási törvény előírja, hogy a kisebbségi oktatás esetében osztályonként 10 tanuló jelenti a minimum létszámot. Ezt a minimumot nem sikerült biztosítani a magyardécsei iskola egyik osztályában, ezért fennált a veszélye annak, hogy bekövetkezik a legrosszabb, ami egy magyar oktatási intézményt érhet.
A Beszterce-Naszód megyei(egykoron Szolnok-Doboka vármegye) Magyardécse nagyjából 1600 lelket számláló színmagyar, főként gyümölcstermesztésből élő település, amelyről az első feljegyzések 1269-ből származnak. Napjainkban Magyardécse magyar szigetnek számít, az őt körülvevő települések lakói döntő többsége román nemzetiségű, többek között ezért is tartottuk fontosnak, hogy megakadályozzuk az iskola szétesését, mert ez a magyarság beolvadásának az első lépcsőfoka.
Első lépésként lakást béreltünk egy helybéli lakostól és úgy rendeztük be, hogy alkalmassá válljon 7-8 gyermek befogadására. A 2010-2011-es tanévben 7 gyermek a lakója a magyardécsei Bástya Kollégiumnak, melyek közül négyen a szintén Beszterce-Naszód megyei Óradnáról érkeztek, ahol nincs magyar oktatás, ketten a Bákó megyei Forrófalváról, egy gyermek pedig a mezőségi Szentmátéról. A gyermekek mellé két nevelőnőt alkalmazunk. A falu hozzáállása példaértékű: mosógépet szereztek, tűzifát hoztak az erdőről, saját gyermekeik kinőtt, de használható ruháit adományozták a bentlakó gyermekeknek, s rendszeresen támogatják a kollégiumot élelmiszerrel, gyümölccsel, közmunkával.
Úgy érezzük, hogy a magyardécsei kollégium sikertörténet úgy a magyardécsei közösség, a helybéli iskola, a bentlakó gyermekek, mint a Bástya Egyesület szempontjából. Ezt a sikertörténetet szeretnénk megismételni Bethlenben is, ahol már megtörtént a baj, az alacsony létszám miatt már összevontak két elemi magyar osztályt. A további összevonások megakadályozása végett, s ha optimisták vagyunk, akkor a most fennálló helyzet orvoslása végett, jövőre Bethlenben is kollégiumot szeretnénk indítani. Munkánk sikeressége nagy mértékben Önöktől, támogatóinktól is függ, mi hálás szívvel köszönjük az eddigi áldozatos és önzetlen segítségüket és egyben abbéli reményünket fejezzük ki, hogy együttműködésünk jövőre is legalább ennyire hathatós lesz.

Comments are closed.