Bástya Egyesület Vice

A Mezőségi Őrzőkör Alapítvány 2004 óta szolgálja az erdélyi Mezőség magyar közösségeinek megmaradását, a rendkívül hátrányos helyzetű, falusi térség gyermekeinek sikeres felnőtté válását, az ott még létező néphagyományok megőrzését. Alapítványunk e helyi civil szervezetek magyarországi partnereként, forrásszerzőként igyekszik közös céljaink elérését szolgálni. 

Alapítványunk 2006-ben szövetkezett a vicei (Beszterce-Naszód megye) Bástya Egyesülettel. A Bástya Egyesület 2006-ben alakult azzal a célkitűzéssel, hogy a vicei Dsida Jenő Általános Iskolát fenntartsa egy csángó kollégium működtetése által. Az erdélyi Mezőség északi részén, Bethlen közelében megbúvó kis magyar falucska, Vice iskoláját a csökkenő gyermeklétszám bezárással fenyegette, ami azt is jelentette volna, hogy újabb fehér folttal bővül az erdélyi magyar általános iskolai oktatás térképe. Az iskola, mivel szórványiskola, abban a helyzetben volt, hogy gyermekhiány miatt bármelyik pillanatban megszűnik. A Mellyes völgyén ez az egyetlen magyar nyelvű általános iskola, amely 5 falu gyermekeit (Vice, Magyarborzás, Mezőveresegyháza, Delőapáté, Kékes) oktatja, hangsúlyt fektetve a hagyományok megőrzésére is. Abban az esetben, ha az iskolát bezárják, akkor 5 falu magyar gyermeke román nyelven folytatná tanulmányát. Csak az iskola fennmaradásával kerülhető el a szórványbeli magyar közösségek asszimilációja.

Az iskola tanári közösségének elhatározásából és a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány segítségével 2006 év végén megalakult egyesületünk, mely első lépésként létrehozott egy olyan kollégiumot, amelyben kezdetben 12, az idei tanévben már 29 nehéz sorban élő, csángó és mezőségi (6-14 korosztályú) gyermek nyert elhelyezést, kap szeretetet, támogatást és magyar nyelvű oktatást. Vicében – az egyébként innen elszármazott – Gergely István („Tiszti”) volt csíksomlyói plébános atya jóvoltából már több csángó család telepedett le. Az oktatás mellett a kollégium jobb életkörülményeket biztosít azoknak a csángó gyerekeknek, akik sokgyerekes családokból származnak, valamint azoknak, akik magyarul szeretnének tanulni.

Jelenleg a vicei kollégium működtetése a következőket foglalja magába: a 20 csángó és 9 mezőségi gyermek ingyenes, teljes ellátása, felügyelete és tanítása kollégiumban való tartózkodásuk ideje alatt, valamint ingyenes szállítása Moldva – Vice útvonalon (450 km) vakációk alkalmával illetve a mezőségi gyermekek havi hazaszállítása. Egyesületünk a mezőségi gyerekek magyar nyelven való tanulását biztosítja, emellett lehetőséget kínál a moldvai csángó magyar gyerekek anyanyelvű oktatására is.

2010 tavaszán a Bástya Egyesületet azzal a kéréssel kereste fel Zoltán Hajnal, a Magyardécsei Általános Iskola igazgatónője, hogy segítsünk megtartani a helybéli magyar iskolát, annak érdekében, hogy ne vonják össze az osztályokat, és így a nagy nehezen kiharcolt jogi személyiség is megmaradjon. Romániában az oktatási törvény előírja, hogy a kisebbségi oktatás esetében osztályonként 10 tanuló jelenti a minimum létszámot. Ezt a minimumot nem sikerült biztosítani a magyardécsei iskola egyik osztályában, ezért fennált a veszélye annak, hogy bekövetkezik a legrosszabb, ami egy magyar oktatási intézményt érhet. A Beszterce-Naszód megyei (egykoron Szolnok-Doboka vármegye) Magyardécse nagyjából 1600 lelket számláló színmagyar, főként gyümölcstermesztésből élő település, amelyről az első feljegyzések 1269-ből származnak. Napjainkban Magyardécse magyar szigetnek számít, az őt körülvevő települések lakói döntő többsége román nemzetiségű, többek között ezért is tartottuk fontosnak, hogy megakadályozzuk az iskola szétesését, mert ez a magyarság beolvadásának az első lépcsőfoka.

Első lépésként lakást béreltünk egy helybéli lakostól és úgy rendeztük be, hogy alkalmassá válljon 8 gyermek befogadására. A 2011-2012-es tanévben 12 gyermek a lakója a magyardécsei Bástya Kollégiumnak, melyek közül 6-an a szintén Beszterce-Naszód megyei Óradnáról érkeztek, ahol nincs magyar oktatás, 5-en a Bákó megyei Forrófalváról, 1 gyermek pedig a mezőségi Szentmátéról. A gyermekek mellé 3 nevelőnőt alkalmaztunk. A falu hozzáállása példaértékű: mosógépet szereztek, tűzifát hoztak az erdőről, saját gyermekeik kinőtt, de használható ruháit adományozták a bentlakó gyermekeknek, s rendszeresen támogatják a kollégiumot élelmiszerrel, gyümölccsel, közmunkával.

Úgy érezzük, hogy úgy a vicei, mint a magyardécsei kollégium sikertörténet úgy a helybéli közösségek, iskolák, a bentlakó gyermekek, mint a Bástya Egyesület szempontjából. Ezt a sikertörténetet szeretnénk megismételni Bethlenben is,amely szórványközpontnak számít a régióban, de ahol már megtörtént a baj, az alacsony létszám miatt összevontak két elemi magyar osztályt. A további összevonások megakadályozása végett, s ha optimisták vagyunk, akkor a most fennálló helyzet orvoslása végett, 2012-ben Bethlenben is kollégiumot szeretnénk indítani.

A Bástya kollégiumok végzős diákjainak továbbtanulását is támogatja Egyesületünk, amennyiben magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. Jelen pillanatban 7 végzős diákunkat támogatunk. A 2011-2012-es tanévben tehát 48 gyermeket támogatunk, melyek közül 29-en (20 csángó és 9 mezőségi) a vicei, 12-en (5 csángó, 6 Óradnai és 1 mezőségi) a magyardécsei kollégiumban laknak, 7-en pedig csíkszeredai, besztercei, nagyenyedi illetve gyulafehérvári középiskolákban tanulnak. A rendszert teljes egészében pályázati forrásokból és a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány adományaiból tartjuk fenn.

Az említett iskolák fenntartásán és a kollégiumok működtetésén túl Egyesületünk aktív szerepet vállal a régió kulturális életében, hiszen a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttessel, a vicei Katólikus Plébániával és a Református Parókiával összefogva minden évben megszervezi és lebonyolítja Beszterce-Naszód megye legnagyobb kulturális-hagyományőrző rendezvényét, a vicei Hagyaték Népdal és Néptánc Találkozót. Ezen kívül minden évben gyermektáborokat szervezünk Vicén, mint például Baranta Tábort, Angol Nyelvtábort, Történelmi Alkotótábort, a csángó gyermekek számára pedig Lovastábort szervezünk Homoródfürdőn.

* * *

 

A BÁSTYA EGYESÜLET ADATAI                                                         

Asociatia Bastya Egyesület

Cím: 427207 Vita Nr.33, com.Nuseni jud. Bistrita-Nasaud, RO                    

 

Banki adatok: Banca Transilvania-Beclean

RON számlaszám: RO24BTRL00601205A26080XX ROL

HUF számlaszám: RO94BTRL00612205A26080XX  HUF

 

 

Elérhetőségek

Kerekes Zoltán, elnök

Tel:+40263220222

Mobil:+40740156979

Email:zoltan.zolicime@gmail.com                                            

 

Lapohos Ella, alelnök

Tel:+40762248656

Vagy +40753105459   

Email:ellalap@gmail.com