Lezsák Sándor és Felföldi Zoltán üzenete

 

Kedves Barátunk! Honfitársaink!

 90 évvel a trianoni békediktátum után a Magyar Országgyűlés történelmi döntést hozott: mindazok a magyarok, akik a jelenlegi magyar határokon kívül rekedtek, magyar  állampolgárságot igényelhetnek, és ezzel újra közjogi kapcsolat jöhet létre a Magyar Állam és a Kárpát-medence bármely szegletében, vagy a világ más tájain élő magyarok között. Bár a döntés a trianoni, majd a későbbi párizsi békeszerződés igazságtalanságát nem hozhatja helyre, fájdalmunkat nem gyógyíthatja meg, ez mégis egy lépés a nemzet újraegyesítése felé.

 2011. január 1-étől az elszakított országrészekben élő magyarok nagy számban igénylik jogos jussukat: a magyar állampolgárságot. A Magyar Országgyűlés alelnökeként és Lakitelek polgármestereként ennek rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk. Ezt kívánjuk kifejezni azzal, hogy a magyar állampolgárságot igénylő, a jelenlegi határokon kívül élő magyaroknak felajánljuk, hogy az állampolgársági esküt Lakiteleken tegyék le.

 A törvényi szabályozás szerint a kedvezményes honosítást igénylő személy az állampolgársági esküt magyar külképviseleten, vagy általa szabadon választott, az igényléskor megjelölt polgármester előtt teheti le. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, valamint a Lakiteleki Népfőiskola 2011. augusztus 26-28-án Kárpát-medencei Testvértalálkozót és Honosítási Ünnepséget szervez. Ennek keretében, augusztus 27-én, szombaton kerül sor a lakiteleki állampolgársági eskütételre. Az esemény ünnepi jellegét emelni kívánjuk azzal, hogy Lakitelek méltó ünnepségsorozatot szervez a hétvégére: Országzászlót és Trianoni Haranglábat állít a Templom parkban, és hivatalos testvértelepülési kapcsolatot létesít több, Kárpát-medencei településsel, a Népfőiskolán pedig ökumenikus Istentisztelet keretében avatjuk föl a Szent István kápolna festett üvegablakait.

 Kedves Barátunk! Honfitársaink!

 Bízunk abban, hogy találkozunk Lakiteleken 2011. augusztusának utolsó hétvégéjén! Amennyiben meghívásunkat elfogadja, fontos, hogy az állampolgársági igénylését minél előbb nyújtsa be, hogy a szükséges papírok időben megérkezzenek a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalhoz. Kérjük, az igénylést követően juttasson el egy elektronikus levelet is a sandor.lezsak@parlament.hu, valamint a polgarmester@lakitelek.hu e-mail címekre, amelyben megküldi a nevét és azonosító adatait (lakcím, születési hely és idő, édesanyja nevét), jelezze, hogy az állampolgársági esküt Lakiteleken kívánja letenni, valamint azt is, hogy hol és mikor adta be az állampolgársági igényét!

A lakiteleki Népfőiskola Vendégházában és kollégiumában szállást lehet foglalni. Cím: Népfőiskola 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3., tel: (36) 76-549-040, Molnárné Lezsák Anna).

Lakitelek, 2011. február 14.

Baráti üdvözlettel:

Lezsák Sándor                                                               

az Országgyűlés alelnöke                                              

 

Felföldi Zoltán

Lakitelek polgármestere

Comments are closed.