A magyardécsei Bástya Fiókkollégium

2010 tavaszán a Bástya Egyesületet azzal a kéréssel kereste fel Zoltán Hajnal, a Magyardécsei Általános Iskola igazgatónője, hogy segítsünk megtartani a helybéli magyar iskolát, annak érdekében, hogy ne vonják össze az osztályokat, és így a nagy nehezen kiharcolt jogi személyiség is megmaradjon. Romániában az oktatási törvény előírja, hogy a kisebbségi oktatás esetében osztályonként 10 tanuló jelenti a minimum létszámot. Ezt a minimumot nem sikerült biztosítani a magyardécsei iskola egyik osztályában, ezért fennált a veszélye annak, hogy bekövetkezik a legrosszabb, ami egy magyar oktatási intézményt érhet.
A Beszterce-Naszód megyei(egykoron Szolnok-Doboka vármegye) Magyardécse nagyjából 1600 lelket számláló színmagyar, főként gyümölcstermesztésből élő település, amelyről az első feljegyzések 1269-ből származnak. Napjainkban Magyardécse magyar szigetnek számít, az őt körülvevő települések lakói döntő többsége román nemzetiségű, többek között ezért is tartottuk fontosnak, hogy megakadályozzuk az iskola szétesését, mert ez a magyarság beolvadásának az első lépcsőfoka.
Első lépésként lakást béreltünk egy helybéli lakostól és úgy rendeztük be, hogy alkalmassá válljon 8 gyermek befogadására. A 2010-2011-es tanévben 8 gyermek a lakója a magyardécsei Bástya Fiókkollégiumnak, melyek közül négyen a szintén Beszterce-Naszód megyei Óradnáról érkeztek, ahol nincs magyar oktatás, hárman a Bákó megyei Forrófalváról, egy gyermek pedig a mezőségi Szentmátéról. A gyermekek mellé két nevelőnőt alkalmazunk. A falu hozzáállása példaértékű: mosógépet szereztek, tűzifát hoztak az erdőről, saját gyermekeik kinőtt, de használható ruháit adományozták a bentlakó gyermekeknek, s rendszeresen támogatják a kollégiumot élelmiszerrel, gyümölccsel, közmunkával.
Úgy érezzük, hogy mint a vicei, mint a magyardécsei kollégium sikertörténet úgy a helybéli közösségek, iskolák, a bentlakó gyermekek, mint a Bástya Egyesület szempontjából. Ezt a sikertörténetet szeretnénk megismételni Bethlenben is,amely szórványközpontnak számít a régióban,de ahol már megtörtént a baj, az alacsony létszám miatt már összevontak két elemi magyar osztályt. A további összevonások megakadályozása végett, s ha optimisták vagyunk, akkor a most fennálló helyzet orvoslása végett, 2011-ben Bethlenben is kollégiumot szeretnénk indítani. 

Comments are closed.