Indul a pilot – Személyre szabott utak

Jelen projekt célja eszközt teremteni a kevesebb lehetőséggel élő tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a kisérettségi vizsgákra való felkészülésben a legnagyobb kihívást jelentő matematika tárgy területén. Ennek érdekében létrehozott projekteredmények a pilotoktatás keretében kerülnek tesztelésre.

A pilotoktatás célja egyrészt a projekt keretében létrehozott digitális matematika tartalmak tanulói tesztelése a gyakorlatban, iskolai körülmények között; másrészt a diákok kisérettségire történő felkészítésének támogatása; végezetül a felkészülés leginkább hatékony módszerének a kidolgozása, mely a továbbiakban szabadon adaptálható az oktatás területén.

A pilotoktatás módszertana: a pilotoktatást a blended learning módszertanra építjük, melynek lényege, hogy két, egymásra épülő tanulási fázisból áll:
– egyrészt a létrehozott digitális matematika tananyagot járják végig a tanulók az e-learning platformon;
– másrészt az első fázis eredményei alapján létrehozott teljesítményalapú csoportbontás következtében, homogén kiscsoportos online foglalkozások keretében valósul meg a tanulók további differenciált fejlesztése.

Tanulási tevékenység: a digitális tananyag feldolgozása az e-learning platformon

Összesen 12 hétig tart a pilotoktatás, 11 fő pedagógus, 177 tanuló (vagy több) részvételével, 12 tanulási útvonal keretében. Az első 8 hétben a 8 kisérettségi témakörből egy-egy kerül feldolgozásra, az utolsó négy hétben a tapasztalt tanulási nehézségeket feloldó, célzottan összeállított, a kritikus területekre még jobban fókuszáló tartalmakkal dolgoznak tovább a
tanulók.

A klaszterek létrehozása
Az e-learning platformon elért eredmények alapján minden témakörben, vagyis hetente, a tanulók homogén csoportjai kerülnek kialakításra. A teljesítményalapú csoportbontás célja a kiscsoportos online foglalkozások megvalósítása, melyek keretében történik a további differenciált fejlesztés, igazodva az egyéni képesség-, és fejlettségi szinthez. Ennek következtében az azonos nehézségekkel küzdő tanulók kerülnek egy csoportba, ilyen formában valósul meg a további tanári online kiscsoportos korrepetálás adott témakörben.

Comments are closed.