Személyre szabott utak – nemzetközi találkozó

Megtartottuk a projekt második nemzetközi szakmai találkozóját. Az esemény témája a tartalomfejlesztési metodológia kereteinek kidolgozása és a tartalomfejlesztési koncepció kialakítása volt.

A metodológiája magában foglalja a tartalomfejlesztés menetét, a paraméterek leírását, a módszertani kritériumok azonosítását.

A partnereinkkel közösen véglegesítettük a tartalomfejlesztés folyamatát: meghatároztuk az előzetesen kijelölt céloknak megfelelő pedagógiai módszertant és behatároltuk a tananyag tartalmát.

Az adaptív, személyre szabott tanulási útvonalak értelmében a tanuló megkapja a fő feladatot, és ha azt sikeresen megoldja, akkor a következő szintre lép. Ha azonban nem sikerül megoldania, akkor segítő feladatok és magyarázatok formájában kap segítséget. A digitális tananyag a romániai általános iskola végére, a „kisérettséginek” is nevezett záróvizsgára elsajátítandó tudásmennyiségre épül, fókuszban a differenciálással, a játékos feladatok motivációs erejével.

Comments are closed.